Styre og Stell

Klubbens styre

Sørum Klatre og Fjellsportklubbs styre består i 2015 av følgende personer:

Anton Erasmus

Styrets leder, instruktør

Victoria Nordberg

Nestleder, instruktør

Ketil Lund

Styremedlem

Lars Borg

Varamedlem, instruktør