Nyheter

Siste nytt

Det er ingen planlagt klatring i Bingsfosshallen fremover.
Informasjon fra styret om sammenslåing med Fet IL Klatregruppe og aktiviteter i regi av den ny klubben kommer etterhvert.

Mer info om Fet IL Klatregruppe finnes her: https://www.facebook.com/fetklatregruppe/

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sørum Klatre og Fjellsportklubb


Ekstraordinært årsmøte avholdes den 10.10.2017 kl. 20:00 i klatrehallen i Bingsfosshallen.

Sak til behandling: Sammenslåing med Fet klatreklubb.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret

Vaktliste

Tirsdagsklatringen er i gang høsten 2017. Se her for vaktliste.


INNKALLING TIL
ÅRSMØTE
I
SØRUM KLATRE OG FJELLSPORTKLUBB

 

Tid/Sted:
Torsdag 15. mars kl. 20 i Bingsfosshallen på Sørumsand

 

 

Foreløpig saksliste:

1.      Godkjenning av innkalling og saksliste

2.      Valg av 2 personer til å skrive under protokollen

3.      Styrets årsberetning

4.      Regnskap for år 2015

5.      Handlingsplan/årsplan 2016

6.      Budsjett 2016

7.      Valg av styre (leder, nestleder, styremedlem, vara)

8.      Eventuelt

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret på e-post (sorumklatring@gmail.com) eller brev (Sørum Klatre og Fjellsportklubb, PB. 185, 1921 SØRUMSAND innen 8. mars. Endelig sakliste med alle sakspapirer sendes  ut en uke før årsmøtet.


Sørum Klatre og Fjellsportklubb starter opp igjen tirsdagstrening for voksne og barn i Bingsfosshallen etter sommerferien. Første trening blir 1. september og tidspunktet er som før fra 18.00-19.30. Mer info finnes på aktivitetssiden .INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

SØRUM KLATRE OG FJELLSPORTKLUBB

Tid/Sted:
Tirsdag 21 . april kl. 2 0 i Bingsfosshallen på Sørumsand

 

 

Foreløpig saksliste:

   

1.      Videre drift av klubben

2.      Valg av styre (leder, nestleder, styremedlem, vara)

3.      Eventuelt
Tid/Sted:
Torsdag 26. mars kl. 20 i Bingsfosshallen på Sørumsand

 

 

Foreløpig saksliste:

1.      Godkjenning av innkalling og saksliste

2.      Valg av 2 personer til å skrive under protokollen

3.      Styrets årsberetning

4.      Regnskap for år 2014

5.      Handlingsplan/årsplan 2015

6.      Budsjett 2015

7.      Valg av styre (leder, nestleder, styremedlem, vara)

8.      Eventuelt

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret på e-post eller brev (Sørum Klatre og Fjellsportklubb, PB. 185, 1921 SØRUMSAND innen 18. mars. Endelig sakliste med alle sakspapirer sendes  ut en uke før årsmøtet.Vi starter opp igjen trening etter jul tirsdag 13. januar 2015


Sikringskurs

Sørum Klatre og Fjellsportklubb avholder sikringskurs onsdag 17.09 kl 18.00. Kurset koster 150,- som kan betales til kontonummer 1644.21.88991
Påmelding ved å sende mail til sorumklatreogfjellsport@hotmail.com .


Sørum Klatre og Fjellsportklubb starter opp igjen tirsdagstrening for voksne og barn i Bingsfosshallen etter sommerferien. Første trening blir 26. august og tidspunktet er som før fra 18.00-19.30.Siste nytt

Klatreklubben har nå tatt sommerferie. Det blir ingen organisert trening før til høsten. God sommerÅrsmøte

INNKALLING TIL
ÅRSMØTE
I
SØRUM KLATRE OG FJELLSPORTKLUBBTid/Sted:
Torsdag 24. april kl. 20 i Bingsfosshallen på Sørumsand

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av 2 personer til å skrive under protokollen

3. Styrets årsberetning

4. Regnskap for år 2013

5. Handlingsplan/årsplan 2014

6. Behandle forslag og saker

a. Fastsette medlemskontigent

7. Budsjett 2014

8. Valg av styre (leder, nestleder, styremedlem, vara)

9. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret på e-post eller brev (Sørum Klatre og Fjellsportklubb, PB. 185, 1921 SØRUMSAND innen 10. april. Endelig sakliste med alle sakspapirer sendes ut en uke før årsmøtet.

Trening

Sørum Klatre og Fjellsportklubb starter opp igjen tirsdagstrening for voksne og barn i Bingsfosshallen etter høstferien. Første trening blir 8. oktober og tidspunktet er som før fra 18.00-19.30. Mer info finnes på aktivitetssiden .


INNKALLING TIL
ÅRSMØTE
I
SØRUM KLATRE OG FJELLSPORTKLUBB


Tid/Sted:
Torsdag 21. mars kl. 18.30 i Bingsfosshallen på Sørumsand

 

 

Foreløpig saksliste:

1.     Godkjenning av innkalling og saksliste

2.     Valg av 2 personer til å skrive under protokollen

3.     Styrets årsberetning

4.     Regnskap for år 2012

5.     Handlingsplan/årsplan 2013

6.     Behandle forslag og saker

a.     Lovendringer som følge av endringer i NIFs lovnorm for idrettslag

b.    Fastsette medlemskontigent

7.     Budsjett 2013

8.     Valg av styre (leder, nestleder, styremedlem, vara)

9.     Eventuelt

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret på e-post eller brev (Sørum Klatre og Fjellsportklubb, PB. 185, 1921 SØRUMSAND innen 7. mars. Endelig sakliste med alle sakspapirer sendes  ut en uke før årsmøtet.

 

 


Da er sommerferien for lengst over og det er på tide å starte opp treningen igjen. Mer info her.

INNKALLING TIL
ÅRSMØTE
I
 SØRUM KLATRE OG FJELLSPORTKLUBB

Tid/Sted:
      Tirsdag 27. mars kl. 20.00 i Bingsfosshallen på Sørumsand

 

 

Saksliste:


1.      Godkjenning av innkalling og saksliste
2.      Valg av 2 personer til å skrive under protokollen
3.      Styrets årsberetning
4.      Regnskap for år 2011
5.      Handlingsplan/årsplan 2012
6.      Fastsette medlemskontigent
7.      Budsjett 2012
8.      Valg av styre (leder, nestleder, styremedlem, vara)
9.      Eventuelt

 

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret på e-post   eller brev (Sørum Klatre og Fjellsportklubb, PB. 185, 1921 SØRUMSAND inne 13. mars.  Ny saksliste vil i så fall bli sendt medlemmene.


Oppstart klatring 2012

Da er vi i 2012 og klatreklubben starter sesongen med første trening i Bingsfosshallen tirsdag 10.1 kl 18.00.

Kontigent 2011

Skal du melde deg inn i klubben eller betale kontigent?
Gå til denne siden.


September er over og klatreklubben flytter inn. Første trening inne blir etter høstferien, tirsdag 11.10 kl 18.00 i Bingsfosshallen.

Høsten er over oss og vi forsøker å utnytte mulighetene for uteklatring så lenge det er mulig. Sørum Klatre og Fjellsportklubb starter derfor opp tirsdagstreningen for gamle medlemmer med klatring ute på Hammer'n fra 13. september(18.00 -20.00). Vaktliste og mer info finnes her.

Etter høstferien (11 oktober) flytter vi inn og starter opp innetrening i Bingsfosshallen på tirsdager fra 18.00-21.00. Vi ønsker da også ny medlemmer velkommen. Pga. av begrenset kapasitet er det ønskelig at det avtales tid på forhånd for sikringskurs, men stikk gjerne innom for å ta enn titt og slå av en prat.Hurra!

Lisa-Marie Kvandahl fra klatreklubben ble kåret til dagens råtass på en topptaukonkurranse i regi av Oslo Klatreklubb. Stor applaus!!!!
Les mer på OK sine sider.


Klatreopplevelser i sommer

Klatreklubben arrangerer i samarbeid med Sørum kommunen klatrekurs for barn og ungdom fra 27. juni til 1. juli. Her vil deltakerne lære å klatre, sikre hverandre og rappellere. Første kursdag avholdes i Bingsfosshallen, mens resten av kurset vil foregå på diverse klatrefelt i nærmiljøet. Det blir også tur til Hauktjern i Østmarka, et av Norges største og beste klatrefelt.

Klubben stiller med alt nødvendig utstyr.

Les mer om alle arrangementer og påmelding her.


INNKALLING TIL
ÅRSMØTE
I
 SØRUM KLATRE OG FJELLSPORTKLUBB

Tid/Sted:
      Tirsdag 29. mars kl. 20.00 i Bingsfosshallen på Sørumsand

 

 

 

 

Saksliste:


1.      Godkjenning av innkalling og saksliste
2.      Valg av 2 personer til å skrive under protokollen
3.      Styrets årsberetning
4.      Regnskap for år 2010
5.      Handlingsplan/årsplan 2011
6.      Fastsette medlemskontigent
7.      Budsjett 2011
8.      Valg av styre
9.      Eventuelt

 

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret på e-post   eller brev (Sørum Klatre og Fjellsportklubb, PB. 185, 1921 SØRUMSAND inne 15. mars.  Ny saksliste vil i så fall bli sendt medlemmene.


Oppstart trening 2011

Første trening i 2011 blir tirsdag 4. januar kl 18.00

Innetrening

Høsten er over oss og det begynner å bli for mørkt til å klatre ute, så fra tirsdag 21 september flytter vi treningene inn i Bingsfosshallen. Tidspunktet er som før 18.00 -ca 20.00. Vaktliste og mer info finnes her .


Klubbsamling

Klubbsamling søndag 19. september

Oppmøte kl 11.00 på Hammer'n for en sosial liten klubbsamling. Vi satser på klatring, litt grilling og moro! Siste nytt

Høsten er over oss og vi forsøker å utnytte mulighetene for uteklatring så lenge det er mulig. Sørum Klatre og Fjellsportklubb starter derfor opp tirsdagstreningen etter ferien med klatring ute på Hammer'n fra 31. august (18.00 -20.00). Vaktliste og mer info finnes her.
INNKALLING TIL
ÅRSMØTE
I
 SØRUM KLATRE OG FJELLSPORTKLUBB


Tid/Sted:
      Onsdag 24. mars kl. 20.00 i Bingsfosshallen på Sørumsand

Saksliste:  


1.     
Godkjenning av innkalling og saksliste

2.     
Valg av 2 personer til å skrive under protokollen

3.      Styrets
årsberetning
4.      Regnskap for år 2009
5.     
Handlingsplan/årsplan 2010

6.      Fastsette medlemskontigent
7.     
Budsjett 2010
8.      Valg av styre
9.      Eventuelt

 

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret på e-post   eller brev (Sørum Klatre og Fjellsportklubb, PB. 185, 1921 SØRUMSAND inne 10. mars.  Ny saksliste vil i så fall bli sendt medlemmene.


Innetrening 2010

Innetrening  2010
Julen er over og vi er godt igang med et nytt år. Klubben fortsetter innetreningene på tirsdager inn mens vi venter på at utesesongen skal starte. Treningstider og vaktliste finner du her her

Innetrening

Innetrening 
Vinteren er definitivt snart her. Ihvertfall er det for mørkt til å trene ute på ettermiddagene: Vi har derfor flyttet tirsdagstreningen inn på tirsdager. Info og vaktliste finner du
her

Klubbsamling

Klubbsamling lørdag 19. september

Oppmøte kl 12.00 på Hammer'n for en sosial klubbsamling. Vi satser på klatring, grilling og moro!

Oppstart tirsdagstrening

Vi starter opp trening etter sommeren tirsdag 1. september kl 18.00.

Oppmøte på Hammer'n for en skikkelig økt på klubbens "nye" klippe. Ta med uteklær og myggspray. Ved dårlig vær flytter vi inn i Bingsfosshallen. En oversikt over aktivitet og trening utover høsten vil du finne her.DUGNAD PÅ HAMMER'N LØRDAG 9.MAI

Oppmøte kl 09.30
Agenda:
1) Boltekurs.
2) Pusse og borre nye ruter.
3) Klippe ned kvist langs veggen
4) Rydde området og legge kvist i hauger slik at vi kan brenne dette til høsten
5) Samle tømmer/ved


 

Medlemskontigent i Sørum Klatre og Fjellsportklubb for 2009

Da er det på tide å betale medlemskontigent for 2009. Kontigenten er ikke forandret fra ifjor, og følgende satser er gjeldende:

Medlemskontigent

Sats

Beskrivelse

Ungdom

100,-

Fra man begynner å klatre selvstendig til fylte 16 år.

Voksen

150,-

Fra og med fylte 16 år

Familie

200,-

Flere personer i samme familie som er registrerte medlemmer.

Kontigenten betales på giro til:

Sørum Klatre og fjellsportklubb
Postboks 185
1921 SØRUMSAND
Kontonummer: 1644.21.88991

NB! Under betalingsinformasjon merk giroen med medlemstype, e-post adresse og telefonnummer .

NB! Betalingsfrist 1. Juni


INNKALLING TIL
ÅRSMØTE
I
 SØRUM KLATRE OG FJELLSPORTKLUBB


Tid/Sted:
      Tirsdag 31. mars kl. 20.00 i Bingsfosshallen på Sørumsand

Saksliste:  


1.     
Godkjenning av innkalling og saksliste

2.     
Valg av 2 personer til å skrive under protokollen

3.      Styrets
årsberetning
4.      Regnskap for år 2008
5.     
Handlingsplan/årsplan 2009

6.      Fastsette medlemskontigent
7.     
Budsjett 2009
8.      Behandling av vedtektsendringer
9.      Valg av styre
10.     Eventuelt

 

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret på e-post   eller brev (Sørum Klatre og Fjellsportklubb, PB. 185, 1921 SØRUMSAND inne 17. mars.  Ny saksliste vil i så fall bli sendt medlemmene.


Ny hjemmeside

Hei, alle sammen vi har endelig fått vår egen hjemmeside som forhåpentligvis er litt bedre en den løsningen vi har hatt til nå. Vi har også opprettet en mail som kan benyttes: post@sorumklatring.net  (selvsagt kan også den gamle benyttes sorumklatreogfjellsport@hotmail.com ).

Vil samtidig takke alle for en kjempeflott dugnad forrige lørdag, jeg er utrolig fornøyd med at så mange kunne komme

TomSpørreundersøkelse

Akershus Idrettskrets har sendt en e-post til samtlige idrettslag i Akershus med et ønske om å publisere en link til en spørreundersøkelse i forbindelse med kretstinget 6. juni 2009.

Undersøkelsen er anonym og tar ikke mer enn to - tre minutter å besvare, og klubben oppfordrer flest mulig av medlemmen til svare på undersøkelsen som dere finner her.
Krav om politiattest i idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Sørum Klatre og Fjellsportklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. I praksis betyr dette at alle som fungerer som vakter eller instruktører ved ordinær trening, kurs eller annen aktivitet organisert gjennom klubben skal innhente politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Arnt Erik Brekke
e-post: politiattest@sorumklatring.net
telefon: 41472767

eller hans stedfortreder:
Stig-Petter Bjørkedal
e-post:
telefon: 41245637

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Alle søknadene sendes samlet til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Arnt Erik Brekke.


Sørum Klatre og Fjellsportklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Sørum Klatre og Fjellsportklubb

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest